divendres, 12 d’agost del 2016

L'ESTAMPACIÓ TÈXTIL (3). De la impressió amb planxa de coure i cilindreEl taló d’Aquiles de la manufactura europea de l’estampació van ser els colors. Fins ben entrat en segle XIX no pugueren superar, en quant a solidesa, diversitat i intensitat, als tints orientals. En canvi les tècniques d’impressió començaren ben aviat a evolucionar i millorar, tant pel que fa al rendiment com a la qualitat de la producció. Aquests canvis van facilitar un lent però continu augment dels consumidors.
En 1752 prop de Dublí, a Irlanda, es va començar a utilitzar el clixé de coure. La innovació, també deutora de les tècniques de la impremta convencional, va suposar un major detall en el dibuix: les línies eren prou més subtils i es podia jugar amb un delicat contrast de llums i ombres, de  degradés i mig tons. A més a més la producció era molt més rendible.
Els clixés de coure s’utilitzaren pràcticament per estampar  empeses a un únic color, amb dissenys molt grans i destinats, per tant, a la decoració de la llar: cobertors i guarniment de llits, entelats de parets o de mobiliari  i tapisseria.  Als dissenys d’indumentària, que requerien uns motius molt menuts, no es va utilitzar. En 1832, a Rouen, França, es va inventar una innovadora màquina d’impressió, la Perrotina, que deu el seu nom a Louis Perrot. Però malgrat els avanços que va suposar el clixé de coure ben aviat es feren evident les seues limitacions. I encara que es va estendre el seu ús ràpidament, en 1862 ja va quedar obsoleta. Els canvis tecnològics avançaven a una velocitat de vertigen.

Detall d'una escena de El Quixot. Nantes, cap a 1785.
 Cotó imprés amb planxa de coure.
Les Quatre Éléments. Manufactura Obenkampf. Jouy-en Josas. Cap a 1783-1789
Cotó imprés amb planxa de coure.
Médaillons avec vues de Roma et allégories. Detall. Nantes, cap a1815.
Cotó imprés amb cilindre de coure.
Psyché et l'Amour. Cotó imprés amb planxa de coure. Manufactura Petitpierre & Cia.
Nantes, cap a 1792. Forma part del guarniment d'un llit.
Les estampacions més destacables que es van fer amb planxa de coure són les conegudes com a Toile de Jouy. Foren una insuperable i delicada creació de la manufactura d’Obenkampf, instal·lada molt a prop de Versalles, a la vila de Jouy-en Josas. Impreses entre finals del segle XVIII i les primeres dècades del XIX, són, potser, malgrat ser monocromàtiques, les més mítiques creacions de l’estampació tèxtil europea. El seu èxit va ser immediat, molts d’aquest dissenys, retocats o tornats a elaborar, s’imprimiren durant molt de temps. Un dels dibuixos més coneguts Les Quatre Éléments, es va oferir al públic, al menys, entre 1783 i 1825. Més de quaranta anys de vigència, en una època en que les novetats es succeïen, com actualment, per temporada. 
Les Toiles de Jouy ens conten episodis de la Història, reprodueixen monuments o ciutats, commemoren esdeveniments o recreen gràficament narracions literàries. Dos varen ser els colors predominants: la gamma dels violetes que s’obtenia a partir de les sals de ferro, i la gamma del vermell al rosa que era el resultat d’aplicar sals d’alumini. Amb la particularitat que aquests color s’obtenien per el mordent, no per la tintura.
Aquestes Toiles posteriorment es va imprimir, també, en cilindres de coure. Per extensió, en la decoració tèxtil actual,  s'aplica el nom de Toile de Jouy a un teixit estampat amb un discurs narratiu o iconogràfic, a un o diversos colors, 
Encara que els teixits per la llar s’escapen del món de la indumentària i de l’abillament personal, cal tindre'ls presents i conèixer-los, encara que només siga per poder diferenciar els uns dels altres. Hi ha, clarament diferenciats, teixits  estampats destinats a la decoració i teixits estampats destinats a l’ús personal. I no es deuen confondre. A més a més, una visió més àmplia de la vida quotidiana–entre elles les preferències estètiques de les classes populars a l’àmbit de la llar- ajuden a contextualitzar els vestits i comprendre els seus portadors.
L'Art d'Aimer, també coneguda com L'Agréable Leçon. Detall.
Nantes, cap a 1785-1790
En 1783 l’escocès Thomas Bell patentà la màquina d’estampar per cilindres de coure. Però calia una forca motriu al marge del treball humà. Al principi va ser l’energia hidràulica i més tard la màquina de vapor. Als començaments l’acceptació de la impressió per cilindres va ser lenta: era un artefacte econòmicament costós i humanament perillós. Però cap a 1800 les quantitats de cotons impresos eren molt considerable.
Cilindre de fusta per l'estampació tèxtil. Segle XIX.
Museu de l'Estampació de Premià de Mar
Cilindre de coure per estampar.
Museu de l'Estampació de Premià de Mar


Màquina d'estampar mostres. Segle XIX


Les Travaux de la manufacture. Fàbrica d'Oberkampf. Jouy-en Josas.
Cap a 1783-1784. Cotó estampat amb plaxa de coure.
És la més coneguda Toile de la famosa manufactura.
Els diversos gravats recullen tot el procés de la impressió.

Un bon obrer especialitzat, per jornada de treball, podia imprimir amb el mètode convencional a mà en quatre colors, cap a 30 metres de teixit.  En un dia amb una màquina de cilindres es podien estampar 5.000 metres, el que significava la producció de 42 obrers treballant amb motles. En 1827 un industrial anglès va afirmar: “En quatre minuts es poden estampar amb màquina de cilindres el dibuix d’un teixit de cotó, però dos persones tardarien sis hores en fer el mateix treball”.
A València, a la Casa del Col·legi de l’Art Major de La Seda i donació de la Família Orduña, i al Museu de l’Estampació de Premià de Mar, es conserven cilindres de fusta per a la impressió. Es poden datar, en ambdós casos, al segle XIX. Aquests tipus de cilindres de fusta no s’esmenten als tractats de la història europea de la estampació. Van ser una peculiaritat específica i localitzada tan sols a les nostres terres?. O tingueren una vigència molt curta i residual a tot arreu i per això no s’esmenten als llibres?.
Ja seria ben entrat el segle XX quan començarien a introduir-se noves tècniques per a l’estampació tèxtil. En 1930 apareix la impressió dita a la lionesa (encara que l’origen es troba al Japó)  basada en la serigrafia. En 1950 aquest procés s’automatitza. En 1962 comença la impressió serigràfica o lionesa per rotativa, on l’alimentació del colorant es fa des de l’interior del cilindre. En 1980 comencen a fer-se els dissenys per ordinador. A finals del segle XX s’aplica la tècnica del fotogravat. I a principis del segle XXI s’inicia l’estampació digital
I, per ara, en això estem. Provisionalment?. Però totes aquestes tècniques s’escapen de l’abast, arqueològic, de les nostres pàgines.
Cotó estampat. Segle XX. Col·lecció L'escarpidor.
Toile de Jouy. Cotó estampat. Segle XIX (?)
Col·lecció L'escarpidor

Cotó estampat. Segle XIX. Encara que es tracte d'un teixit de baix cost, potser tinguera un ús litúrgic per la simbologia: espigues de forment, xanglots i pàmpols de raïm, l'Anyell de Déu, la Creu, el Missal, ...
Col·lecció L'escarpidor.


Toile de Jouy. Cotó estampat policromat. Segle XX.
Col·lecció L'escarpidor