dijous, 22 d’agost de 2019

INDUMENTÀRIA POPULAR DE LES ALCUBLES (els Serrans)

El passat dimarts, dia 20 d’agost, es va clausurar al poble de les Alcubles (Alcublas, en castellà)  una  de les exposicions d’indumentària tradicional més interessants i dignes  que s’han fet en els últims anys.
La mostra, muntada en una de les sales de l’ajuntament de la vila, era tant reduïda com selecta. Com sol passar en els pobles xicotets la infraestructura i els mitjans eren escassos, però ací eren prou justs i dignes. El discurs expositiu, clar i pedagògic, també patia d’alguna mínima concessió als estereotips -com sol passar- cercant la complicitat del visitant.
Com que el “leitmotiv” de l’exposició eren els vestits utilitzats en la recuperada festa de “Las Mayoralesas de San Joaquín”, les peces recollides eren “selectes” i es podien classificar, sense cap dubte, com a indumentària de “mudar” i pertanyents a les famílies benestants d’un poble de l’interior valencià d’economia rural i de secà. Aquesta visió “selectiva”, on es mostren les joies més ostentoses i les peces de roba confeccionades amb els teixits més rics i ornats amb els elements decoratius mes sumptuosos -tot dins d’un àmbit local modest- ens fa oblidar que la indumentària popular de “diari”, la dels estaments més humils de la societat era ben senzilla i simple, i elaborada amb materials toscos i primaris. Per als que cerquen exclusivitats, singularitats i originalitats en la indumentària popular, la roba “de tots els dies” la classifiquen “d’avorrida” i vulgar.
Totes les peces exposades, segons els organitzadors, eren originàries de les Alcubles, amb la qual cosa la roba estava totalment contextualitzada. I aquesta contextualització és sempre d’agrair, per que de moltes de les peces d’indumentària tradicional que es conserven, pels canvis socials, culturals i econòmics, es fa difícil, per no dir impossible, conèixer amb certesa el seu origen i ús social.
En l’argumentari justificatiu de l’exposició els comissaris i coordinadors han fet una crida a la conservació de les robes antigues: “queremos hacer una llamada para cuidar este patrimonio cultural y evitar que se deteriore”. Incidint en la responsabilitat col·lectiva dels veïns propietaris i custodis de les peces ancestrals, “que las futuras generaciones de alcublanas y alcublanos puedan conocer su pasado y su cultura” .../... “es una labor que solo será  posible si participamos todos, porque cada prenda de nuestras arcas nos habla de un pedazo de nuestra historia como pueblo”. A les Alcubles, afortunadament, encara es conserven al si de les herències familiars una quantitat respectable i important de robes antigues, i aquests testimonis de la cultura material són bàsics per comprendre la història i les vivències dels nostres avantpassats. I cal valorar molt positivament la crida al respecte i a la conservació de la indumentària local que han fet els comissaris i coordinadors de l’exposició. Cal prendre consciència d’aquesta necessitat "conservacionista".

PECES DESTACADES
De les peces exposades a la mostra de les Alcubles hem fet una selecció d’aquelles que considerem especials, bé per la seua raresa o singularitat o bé per que aporten informació addicional a d’altres peces semblants i ja conegudes. La mostra que presentem es totalment subjectiva i, clar és, no pretenem fer cap juí de valor o de prelació. Però tampoc podem oblidar que més enllà de l’estudi rigorós i objectiu de la indumentària popular, com en tots els testimonis artístics -des d’una pintura a una església- hi ha sempre unes ullades personals que ens fan més captivadors determinats objectes per la nostra sensibilitat individual. I les robes antigues cal estudiar-les científicament, i també gaudir-les “espiritualment”.

 UNA PINTA (PEINE) SERIADA?
Dins de les joies exposades en la mostra cal destacar una pinta en planta blanca, o en el seu color natural. Segons explicà la coordinadora de l’exposició és, per ara, l’únic exemplar de peine conegut a la localitat.
A part de l’orla perimetral cisellada amb un motiu floral repetitiu, sols hi ha representat, i treballat amb no massa relleu, un xicotet cupido (al·legoria de l’amor) amb el carcaix i les sagetes (motius que apareixen sovint en les pintes valencianes) i que quasi es perd en el camp brunyit de la peça. La figura, una mena d’angelet mitològic, és com una instantània fixa: amb moviment, amb actitud de córrer, el mantell unflat pel vent i el cap girat cap a darrere. Aquesta pinta conservada a les Alcubles està molt lluny d’altres peces conegudes, de factura valenciana, amb concepcions decoratives que patixen de “l’horror vacui”.
Però, dins d’una col·lecció museogràfica es guarda una pinta molt semblant a aquesta, pràcticament idèntica no sols pel programa decoratiu, també pel treball de l’artesà. Les marques de l’argenter semblen les mateixes en una i en l'altra peça. Hi ha, no obstant, diferències entre ambdós, la pinta del museu està sobredaurada i té trenta-nou pues; el peine alcublà no té cap bany daurat (el va tindre en el passat?) i les pues sumen trenta-sis em total.
No és el primer cas de trobar dos pintes “seriades”. Deixem per als especialistes l’estudi de les característiques tècniques d’aquestes peces semblants.
UN JUPETÍ AMB UN TEIXIT DE DONA?
En la indumentària tradicional hi havia prou més teixits, dels que es pot pensar, que eren “unisex”, que tant s’utilitzaven per confeccionar roba femenina com masculina, per cosir un jupetí com una cotilla, o un guarda peus o una brusa, o un gipó o un calçó. Però determinats teixits s’empraven, quasi exclusivament, per fer una peça concreta de gènere.
A les Alcubles s’exposava un jupetí confeccionat amb un teixit no gens habitual per a home, les mateixes coordinadores informaren que eixe era el motiu de la seua presència en l'exposició. Un teixit de quadres, però probablement reciclat d’una falda o un vestit de dona. Podria ser, tal vegada, d'un mocador? Tècnicament el teixit del jupetí és un tafetà amb ordits i trames suplementàries, però molt allunyat del teixits coetanis destinats als jupetins d’home. Tant s’ha aprofitat el teixit que fins i tot “lluïx” un “bonico pedaç”, per ocultar un “lleig forat”.
Adjuntem, per comparar, un guarda peus d’època isabelina  -que remuntarem al nostre taller fa una anys- i una mostra en pla del teixit. Com a informació addicional, i com a curiositat, als arxius del Palau Reial de Madrid es guarda una mostra d’un teixit de procedència valenciana, datat cap a 1855-1860,  semblant al de les Alcubles... i tècnicament més senzill... i més barat de preu.
DAVANTAL DE FILADÍS
Com es ben sabut, el filadís -seda filada de qualitat molt inferior a la seda debanada- era el teixit més ostentós al que podien aspirar les classes més humils. El filadís estava sempre lligat en punt de tafetà, el més simple de tots els lligaments. Es conserven encara prou guardapeus i cobertors de filadís (la gran majoria d’ells remuntats també a partir de faldetes) majoritàriament de color blau, seguit del verd i, més rarament, en roig o negre. Es conserven, així mateix, algunes altres peces confeccionades en filadís, com cotilles i calçons. Semblava lògic que també deuria d’usar-se aquesta seda subalterna com a davantal. I a les Alcubles hem trobat el primer testimoni conegut, al menys públic, d'un davantal de filadís. El davantal és del color majoritari: el blau. I es guarnix amb una senzilla randa.

FAIXA MOSTREJADA
La gran majoria de faixes en seda (hi havien també de més corrents, en llana o cotó) que ens han arribat, encara que amb xicotetes variants, solen ser prou semblants. Les úniques decoracions teixides (es feien també amb decoració aplicada, com brodats o amb aplicacions de comptes de vidres i granadura) que apareixen en les faixes, eren llistes policromades en el sentit de la trama. Aquest tipus de faixa es continuarà fabricant en les fàbriques sederes valencianes fins ben entrat el segle XX, com es feia des de finals del segle XVIII. Però a les Alcubles s’ha exposat una faixa amb decoració mostrejada a teler, de llistes i garlandes florals, però en el sentit de l’ordim, com tècnicament és més lògic des de les possibilitats del tissatge.
La faixa alcublana, a falta també d’un estudi tècnic més exhaustiu, sembla de cotó, originàriament seria negre -actualment sembla un poc decolorada, amb matisos de  “ala de mosca”- i datada a la segona meitat del segle XIX. També és, potser, l’únic exemplar conegut d’aquesta tipologia de faixa.

SABATES DE LUXE
A la mostra també exposaren uns quants parells de sabates, datades en la segona meitat del segle XIX. Sabates, en molt bon estat de conservació, i d’una exquisida i delicada manufactura. Algunes d’elles treballades en teixits espolinats d’alta qualitat. Sembla contradictori, al menys aparentment, que en una localitat amb una economia tant de subsistència, i, a més a més, és de suposar que en determinades èpoques els carrers serien impracticables, poguera  utilitzar-se un calcer tant ostentós. Pot ser que el bon estat de conservació de les peces -pràcticament sense ús- siga la pròpia resposta a la incògnita.I ALTRES PECES
També s’exposaren a les Alcubles un parell de davantal molt significatius, i que al contrari de les peces que hem destacat, ens apropen a una concepte més “universal” de la indumentària. Però ja ho comentarem en un altre post.divendres, 19 d’abril de 2019

Amb les cendres calentes de Notre-Dame. LA VULNERABILITAT DEL PATRIMONI TÈXTIL HISTÒRICQuan encara cremen les brases colgades  de Notre-Dame i no s'hem refet de les dures imatges del fatal incendi convé recordar, per que els mitjans informatius no se n'han fet ressò, que la Catedral de Paris guardava importants peces tèxtils, entre elles un conjunt de tapissos en seda i llana amb escenes de la vida de la Mare de Déu, datats en el segon quart del XVIII i exposats en el cor, i que a hores d'ara es desconeix el seu estat.

Vista del cor de Notre-Dame (Paris) abans de l'incendi del 15 d'abril de 2019


Un dels tapissos de la sèrie de la vida de la Verge (Segle XVIII). Catedral de Paris. Es desconeix el seu estat després de l'incendi del 15 d'abril de 2019.

I també caldria reflexionar, aprofitant el luctuós accident de Notre-Dame, sobre la conservació del nostre patrimoni històric i artístic, i en el nostre cas concret sobre el patrimoni tèxtil valencià. Quin és l'estat de conservació del nostres teixits històrics i artístics? quines són les mesures de seguretat i conservació front a possibles i fatals accidents? o, simplement, quines són les condicions ambientals dels edificis on es guarden? El patrimoni tèxtil valencià encara continua sent considerable -malgrat els espolis- i amb peces de vàlua important; des de les que es custodien en col·leccions publiques -fonamentalment museus- fins a les que es conserven en institucions privades -com l'Església Catòlica- sense oblidar les importants col·leccions particulars i també els tèxtils que formen part del llegat sentimental de les herències familiars.
Com tota la matèria orgànica els teixits estan destinats a la seua descomposició i degradació. D'entre tots els objectes que conformen les arts decoratives són els de més complicada i difícil conservació. Els tèxtils són tant o més vulnerables que els llibres o qualsevol suport documental sobre paper. I les institucions o persones que custodiem o posseïm vestimentes o teixits sols podem alentir o minimitzar la seua destrucció, però no mai evitar-la totalment. Per aquests factors cal ser molt exigent en les condicions en que es conserven i exhibissen els tèxtils.
Tal vegada per la memòria històrica de la sederia valenciana que encara perviu -i que forma part, com la ceràmica i els palmitos, del nostre ADN col·lectiu- o potser per la sobtada floració que ha despertat en els últims anys els vestits tradicionals i populars, els tèxtils històrics -especialment la indumentària, però també els teixits- interessen a amplis sectors de la societat valenciana. No podem parlar d'un únic públic homogeni, no. Cal parlar de "públics" en plural, amb diferents sensibilitats i amb diversa intencionalitat: des d'aquells que s'acosten als teixits pel folklore o les festes locals, fins al públic que demanda una presentació acadèmica i rigorosa, aquest últim sector, desgraciadament,  molt més minoritari.
El renovat interés pels teixits històrics que s'ha despertat en part de la societat valenciana ha tret a la llum peces que romanien guardades i preservades durant anys, dècades i, fins i tot, en alguns casos segles. És molt important que la societat valenciana haja pres consciència del ric patrimoni tèxtil que té. Cal gaudir-lo, conéixer-lo i valorar-lo, però cal també conservar-lo i preservar-lo per a les futures generacions.
Però eixe interés pels documents tèxtils antics ha promogut també una frenètica carrera d'exposicions  permanents o temporals, i ha creat un mercat d'indumentària i teixits per refer i usar peces antigues. Cal trobar un punt d'equilibri entre la mostra pública d'objectes tèxtils i la seua conservació. No són justificables, moltes vegades, exposicions d'indumentària -civil o religiosa, popular o de moda internacional- que es munten en condicions que deterioren les peces antigues, sempre sensibles a qualsevol manipulació. Hi ha museus o mostres amb condicions ambientals de llum, temperatura i humitat que degraden els tèxtils antics molt ràpidament, també uns suports incorrectes -com alguns maniquís- tensionen innecessariament les peces d'indumentària, el temps d'exposició s'allarga més enllà de les recomanacions acceptades internacionalment. I en aquest aspecte cal no oblidar l'impacte -de vegades negatiu-que el turisme massiu, un altre fenomen del nostre temps, té sobre tots els bens materials culturals. Amb motiu de l'incendi de Notre-Dame algun especialista en conservació del patrimoni arquitectònic ha recordat que un dels factors que més contribuïa al ràpid deteriorament de Notre-Dame era el turisme massiu i incontrolat.
Determinades restauracions tèxtils també caldria valorar-les: algunes es troben més a prop dels principis de la "bona voluntat" i l'amateurisme del Ecce Homo de Borja (Aragó) que dels plantejaments científics dels restauradors professionals. I, filant encara més prim, objectes tèxtils (moltes vegades d'institucions privades) en els quals s'han invertit molts recursos públics, s'exposen en lamentables condicions amb el vistiplau de les instàncies acadèmiques institucionals, malbaratant els diners dels contribuent. I, continuem filant molt prim, els polítics, responsables últims dels recursos públics, i els instituts de restauració, responsables tècnics del patrimoni històric, invertixen diners de tots (amb quina intencionalitat?) en peces tèxtils amb molt poc valor històric o documental, quan peces importants i singulars patixen una degradació imparable.

Motiu parcial del teixit d'un davanter de casulla, el mateix motiu en l'esquena de la mateixa peça. La decoloració de l'esquena d'aquesta casulla del segon quart del segle XVIII es deu a una inapropiada i llarga exposició  durant els anys 60 del passat segle. 


Mostres de brocatell. La pèrdua dels colors originals, el plec pràcticament indeleble i el trencament de les fibres, amb la pèrdua de part de  les trames, són producte d'un enllumenat  i una exposició incorrecta i prolongada. Dret i revés d'una sanefa de seda per l'entelat de parets de finals del segle XVIII o principis del XIX (València). La mostra es va adherir a un suport de cartró. La cola va tacar el teixit i va afeblir les fibres. Col·lecció L'ESCARPIDOR.

Dret i revés d'un teixit espolinat, disseny "Carpio" (València, primera mitat del segle XX). A causa d'una mala exposició és molt apreciable la pèrdua del colorit, especialment en el color verd.
Detall del teixit del seient d'una cadira. Lampàs de seda, segona mitat del segle XIX. La zona del teixit que es trobava protegida de la llum no ha sofert decoloració. Però ens referim a un ús històric i funcional del teixit. Col·lecció L'ESCARPIDOR.


I cal també valorar l'ús actual que és fa de peces o teixits antics. Es ben cert que la gran majoria de tèxtils tenen una funcionalitat pràctica: des de les vestimentes d'ús personal fins a la roba de la llar o de la decoració. Per aquest ús funcional, i també per l'alt cost que tenien en el moment de la seua adquisició algunes peces d'indumentària, molts vestits històrics ens han arribat modificats i/o adaptats als successius usuaris, o ens han arribat en un deficient estat de conservació per l'ús perllongat. Però, ¿per una vanitat personal desmesurada té la nostra generació el dret de fer malbé el patrimoni tèxtil de moltes generacions? Cal, també, buscar un punt d'equilibri. I cal, també, pensar-se molt qualsevol intervenció o modificació d'una peça antiga,  o de recrear peces d'indumentària a partir de teixits antics, per que no solament contribuïm a la seua degradació, a més creem un testimoni fals i manipulat.Teixit principal d'una mantellina de tovallola. Tafetà de seda brodat. Un inadecuat emmagatzematge, al doblegar-se durant llarg temps la peça pels mateixos plecs, ha provocat el trencament del teixit. La foto del trencament total correspon a la part central de la mantellina, que patix més desgast per la fricció. En l'altra foto s'observa que el plec marcat ha produït una línia de xicotetes llacunes. Col·lecció L'ESCARPIDOR.Faixa corsetera confeccionada a partir d'una cotilla popular. La peça probablement fou refeta a finals del segle XIX o principis del XX. Seda, lampàs espolinat (València), disseny "Lió de França" (?). Col·lecció L'ESCARPIDOR.


Si tenim el deure de mantindre els nostres espais naturals, protegir la nostra fauna i flora i resguardar els paisatges emblemàtics i llegar-los en òptimes condicions als futurs valencians. Si tenim l'obligació de mantindre i cuidar el nostre patrimoni artístic -des de les pintures als palaus- també tenim el deure de mantindre en òptimes condicions els vestits i teixits que ens deixaren els nostres avantpassats. No podem privar a les futures generacions d'allò que nosaltres hem gaudit. No podem, no devem trencar la cadena de transmissió històrica.


dissabte, 2 de febrer de 2019

LES TÈCNIQUES DE L'ESTAMPACIÓ TÈXTIL: de la pintura manual a la impressió digital

Les indianes orientals irromperen massivament  a Europa a partir del segon terç del segle XVIII. Des d'aleshores, i fins als nostres dies, han guanyat progressivament una major quota de mercat. Una gran part dels teixits actuals policromats són estampats, ja que tenen un cost de producció prou inferior front als policromats que s'obtenen pel tissatge que tenen un cost prou més elevat.
Abans de les indianes, i fins i tot paral·lelament, també es produïren teixits pintats manualment, bé en la seua totalitat, o bé colorejant una base monocroma estampada. Aquests teixits pintats degueren ser prou minoritaris, pel seu alt cost, i, tal vegada per això, el teixits pintats manualment eren sobre una empesa de seda de tafetà o de setí. Són molt pocs els teixits pintats del segle XVIII que han arribat fins a nosaltres. La gran majoria d'aquests teixits eren  peces d'indumentària utilitzades per les classes socials més benestants.

Tafetà de seda pintat. 1750-1800.
Col·lecció L'ESCARPIDOR
La tècnica més arcaica d'impressió sobre un teixit és l'aplicació dels colorants i del disseny  per mitjà de plaques o motlles de fusta, o motlles de bac. Aquesta tècnica deriva directament de les tècniques de la impremta sobre paper. Encara que aquest mètode poc a poc millorà, com per exemple amb l'adittament en els motlles de fines làmines de llautó intercalades entre la fusta  per definir el contorns, la impressió amb motlles de bac no es va poder mecanitzar. Amb un mètode molt semblant també es van utilitzar les plaques de coure, derivades, així mateix, de les tècniques del gravat a burell o de l'aiguafort, i les  litogràfiques, també deutores de la impressió sobre paper.

Teixit estampat. Finals del segle XVIII. Acabat a l'ònix. Col·lecció L'ESCARPIDOR


Mocador estampat. Roig turc (?). Col·lecció L'ESCARPIDOR.


Xal de Caixmir estampat sobre llana. Últim quart del segle XIX. Alsàcia (?). Col·lecció L'ESCARPIDORA finals del segle XVIII un nou invent europeu revolucionà l'estampació tèxtil: el cilindre de coure. La tècnica inicialment va ser costosa, i perillosa per als operaris per els accidents laborals que provocava. Però a partir del segon quart del XIX la producció d'estampats per cilindres de coure es disparà amb xifres espectaculars.Teixit estampat imitant disseny i colorit de teixits de seda. Fabricat per La España Industrial (?). Col·lecció L'ESCARPIDOR

Col·lecció L'ESCARPIDOR

Teixit Art-decó. Cap a 1930. Col·lecció L'ESCARPIDOR


Col·lecció L'ESCARPIDOR
Col·lecció L'ESCARPIDOR

Durant tot el segle XIX coexistiren aquests dos mètodes d'estampació, però amb funcions diferents. La impressió amb motlles de fusta és destinà per a les peces amb dissenys "a la disposició", o als teixits continus de grans raports. A part del seu ús en els teixits per la decoració, les tècniques d'estampació manual s'utilitzaren en tot tipus de mocadors de coll i xals. Encara que no es poden comparar amb els xals de caixmir teixits, els xals estampats eren també d'una gran qualitat, i la paleta de colors era prou semblant als dels caixmirs  teixits.
Per contra, la impressió amb cilindre es destinà als teixits amb raports menuts i amb pocs colors. Els dissenys amb xicotets motius, generalment geomètrics o florals, es dirigiren a les classes socials més modestes. Per una banda el producte es podia vendre a preus molt reduïts, i per l'altra les taques i la brutícia sobre aquests tipus de teixits es dissimulaven prou.
Fins ben entrat el segle XX aquestes dos tècniques -la impressió en pla i la impressió en rotativa- eren les úniques conegudes. I les peces estampades d'indumentària tradicional i popular que s'han conservat només pugueren estampar-se amb aquests dos sistemes que, per tant, podríem qualificar com a "mètodes tradicionals".

NOVES TÈCNIQUES D'ESTAMPACIÓ
Cap a 1930 fa la seua aparició una nova tècnica d'estampació tèxtil: l'estampació per "pantalla", o "a la lionesa" (per la ciutat originària de la seua invenció). Aquest mètode, també d'estampació plana, deriva de les tècniques de la serigrafia. Encara que al principi va ser un mètode manual, després d'acabada la II Guerra Mundial la tècnica es mecanitza, però aquest sistema també era prou lent: cal aplicar cada color individualment, per mitjà d'una pantalla diferent.
Però en 1962 s'inventa la impressió per pantalla rotativa, i l'alimentació del color es fa des de l'interior del cilindre. Aquest mètode arraconà poc a poc la impressió per rotativa convencional que alimentava el color des de l'exterior. Actualment la impressió per cilindres tradicionals  practicament ha desaparegut.
A partir de 1980 les pantalles per a la impressió es realitzen amb làser assistit per ordenador. Amb aquest mètode s'ha assolit un alt nivell de perfecció tècnica.
Però les noves tecnologies es succeïxen amb una gran rapidesa, i l'estampació per pantalles ha quedat obsoleta o, al menys, superada. L'escaneig i la impressió digital són, ara per ara, les tècniques més sofisticades per a l'estampació tèxtil. A més a més, són molt competitives per a  produccions reduïdes i tenen un nivell òptim per reproduir tots els matisos del colorit i del disseny de les teles i peces estampades antigues  amb els mètodes tradicionals.
A les comarques valencianes de el Comtat, l'Alcoià i la Vall d'Albaida es concentren actualment  un fum de fàbriques d'impressió tèxtil d'entitat mitjana, amb un alt nivell tecnològic i plenament competitives, fins i tot front als mercats asiàtics. Empreses hereves d'un "savoir faire" aplicat ara a les més modernes innovacions i que, poc a poc, ha permès superar les dures conseqüències de l'última crisi del tèxtil. Crisi, per cert, que la sederia valenciana tradicional, desgraciadament, no ha pogut superar en la seua totalitat.
Per part de L'ESCARPIDOR, per realitzar les últimes reproduccions que férem d'indianes i mocadors estampats tradicionals, utilitzarem les modernes tecnologies d'impressió digital. Amb aquest nou mètode els colors s'acostaren tant al de les peces originals que era molt difícil distingir-ne els uns dels altres. També la tècnica de l'escaneig ha permès reproduir molt fidelment el disseny original, fins i tot amb les seues imperfeccions (al seu moment aquestes imperfeccions eren producte d'un treball totalment manual). La dificultat més important amb que ens trobaren en la reproducció d'aquelles peces originals -i que va retardar el projecte per un temps- va raure en trobar una empesa, el teixit sobre el qual realitzar la impressió,  prou semblant al teixit de cotó de les peces originals.


Reproducció per estampació digital. L'ESCARPIDOR

Reproducció d'estampat. Damunt, la peça original. Col·lecció L'ESCARPIDOR