dijous, 30 de novembre de 2017

"ELS TEMPS DE LA SEDA".

El passat 23 de novembre al Palau dels Marquesos de Dos Aigües-Museu de Ceràmica "González Martí" va obrir les seues portes una exposició sobre els teixits de seda datats entre el segle XVII i el segle XIX. La mostra estarà oberta fins al 19 de març de l'any vinent.
L'ESCARPIDOR ha prestat un total de vuit peces. Set són diferents teixits i l'altra el catàleg de l'exposició sobre teixits espanyols anteriors al Jaquard que es va celebrar a Madrid en 1917, i que enguany es celebra el centenari d'aquella mostra que encara continua sent un referent.
Oferim una selecció d 'imatges d'algunes de les peces que figuren a la mostra.
Capelló. Brocatell, seda i lli. Segle XVII. Col·lecció Ferrandis-Bermejo

Caiguda de basquinya. Vellut mostrejat. Seda. Finals del segle XVIII, principis del XIX. Col·lecció Conxa Oliver

Detall. Caiguda de basquinya. Vellut mostrejat. Seda. Finals del segle XVIII, principis del XIX. Col·lecció Conxa Oliver.

Mantell de Mare de Déu del Pilar (?). Seda. Època naturalista, cap a 1740. Col·lecció Miguel Angel Lahoz.

Reboster. Vellut pintat. Seda. Antonio de Arias. València, 1740. Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Terrassa)

Fragment de teixit. Seda. Època naturalista. Josep Navarro i Noguera. València, 1730-1740. Museo del Traje (Madrid)

Fragment d'un pany de basquinya. Vellut mostrejat (anellat i tallat). València (?). Finals del segle XVIII, principis del XIX. Col·lecció Charo Cebrián.

Dos fragments de dalmàtica (?). Vellut mostrejat, seda. Gènova (?). Cap a mitjans del segle XVIII. Col·lecció Charo Cebrián.

Fragment d'un pany de basquinya. Vellut mostrejat (anellat i tallat). València (?). Finals del segle XVIII, principis del XIX. Col·lecció Charo Cebrián

Fragment de teixit. Vellut mostrejat i policromat. Seda i fils metàl·lics. Cap a mitjans dels segle XVII. Col·lecció Charo Cebrián.


Detall d'un sanefa de basquinya. Vellut mostrejat. Seda. València, finals del segle XVIII-principis del XIX. Col·lecció Granell-Martí.

Fragment de teixit, detall. Seda i fils metàl·lics. Cap a 1740. Museo del Traje (Madrid)

Coberta de sobretaula. Setí espolinat. Seda i fils metàl·lics. Reial Fàbrica de Carlos Iranzo. València, cap a 1780. Patrimonio Nacional (Madrid)

Teixit "a la forma" per entelar parets. Setí espolinat. Seda i fils metàl·lics. Reial Fàbrica de Carlos Iranzo. València, cap a 1780. Patrimonio Nacional (Madrid)

Teixit. Seda i fils metàl·lics. Estil Rococó. Cap 1755-1760. Col·lecció Charo Cebrián.

Domás bicolor. Seda. Època "Bizarre". 1690-1720. Col·lecció L'ESCARPIDOR.

Detall de casulla. Domàs espolinat. Cap a 1700. Col·legi de Corpus Christi (València)


Domàs bicolor. Seda. Disseny "palma". València (?), finals del XIX segona meitat del XX. Col·lecció L'ESCARPIDOR.

Detall de cobertor. Tafetà i tafetà de filadís. Seda. Finals del XVIII, primera meitat del XIX. Col·lecció L'ESCARPIDOR.

Fragment de la decoració original de la sala xinessa del Palau dels Marquesos de Dos Aigües. Seda. Setí mostrejat. Disseny de Federico Noguera y Picó. València, cap a 1860.

Sanefa, detall. Vellut mostrejat. Seda. Itàlia (?), segles XVI-XVII. Museu de Ceràmica "González Martí" (València). 

Detall d'esquena de casulla. Seda i fils metàl·lics. Cap a 1745-1750.  Museu de Ceràmica "González Martí" (València).

dissabte, 12 d’agost de 2017

Segons Francesc Martínez: MOCADORS DE COLL I MANTONS DE TAPAR A LA COMARCA DE LA MARINA

Al programa de festes d’enguany de Polop de La Marina 
hem publicat una aportació sobre unes peces
de la indumentària tradicional de la comarca:
les mocadors de coll i el mantons. 
Hem basat la documentació gràfica en els fons documentals de la col·lecció L’ESCARPIDOR.  

Reproduïm tant el text com les fotos que l’acompanyen.

En 1912, Francesc Martínez, al seu llibre “Coses de la meua terra, la Marina” (1) ens reporta l’aixovar d’una  fadrina per aquells anys. Però, l’autor també ens advertix, “per suposat, que tot açò varia segons la posició del pares dels contraents”. Com sempre, hi havia una gradació de pobres i rics. 
Al inventari d’aquest aixovar genèric, i dins de l’apartat de la indumentària personal, hi ha un presència important de mantons i mocadors. Sembla que eren les peces més valorades. O, potser, al ser el complement de la vestimenta més variat, en allò que respecta a les fibres, els teixits i, sobretot, als dissenys, Francesc Martínez els descriu molt detalladament. O, l’autor, es va deixar seduir pel tipisme i el “color local”. Que tot és possible. Però, en tot cas, els mocadors de coll i els mocadors de tapar han estat, generalment,  les peces més ostentoses –dins de les possibilitats, molt humils i limitades-  de les classes populars.
Desconec si encara es conserven al patrimoni familiar de les llars de la comarca elements de la indumentària tradicional. I si es conserven amb la quantitat suficient com per comparar i relacionar el catàleg del llibre de Francesc Martínez  amb els mocadors i mantons conservats. Tinc els meus dubtes. Els pobles de Les Marines, a partir dels anys seixanta del passat segle, conegueren un canvi radical en les seues condicions socials i econòmiques i en els seus modes tradicionals de vida. Del patrimoni dels avantpassats, de la seua cultura material, sembla, queden ben pocs restes. Tot va canviar molt ràpidament i es destruïren o desaparegueren molts elements de la vida quotidiana. Va ser una part del preu del progrés.
A hores d’ara, llevat dels especialistes en indumentària popular, és prou difícil visualitzar i fer-se una idea de com eren els mocadors que ens descriu Francesc Martínez. Per facilitar la comprensió he relacionat  l’inventari de l’escrit amb peces conservades a la col·lecció de L’ESCARPIDOR.
Dos consideracions importants que hem de tindre en compte, per no caure en conclusions errònies. Tants els mantons com els mocadors eren peces estandaritzades de fabricació industrial, i el mateix tipus es podia trobar a tot arreu. Encara que també hi havia determinades zones o pobles que tenien preferència per un determinat tipus, en funció de la seua textura o decoració. Els mocadors  no sofrien cap tipus de transformació (amb el temps, quan es deterioraven, també s’apedaçaven i adaptaven), en contraposició als teixits; aquests, després d’adquirits als comerços o als venedors, es confeccionaven amb ells les diverses peces de roba. Per altra banda, dels mocadors i mantons de la col·lecció L’ESCARPIDOR  es desconeix la seu procedència, encara que majoritàriament van ser utilitzats a les terres valencianes. La relació que s’ha establert  entre l’escrit i els exemplars conservats cal prendre-la com una aproximació.

Descripció de Francesc Martínez: “Per a l’aixovar d’una nóvia” .../... “li fan”  .../.. “alguns mantons, que són de diverses classes: o “d’espuma” o crespó, generalment de color groc, o de merino negre, o “d’alfombra” o tissú, o “de laberinto”, que tenien els dibuixos com els de tissú però són de merino molt prim i s’usen a l’estiu, o de llana dolça, o negres amb la sanefa afegida que és de tissú, o de color que de ordinari és el blau, o de sanefa de flor estampada, o de llana a ratlles clares, o de percal de Marsella tot florejat de colors; i també hi ha mocadors de seda, de raso o de pita per al cap i per al coll abondó, sense que en falte el que anomenen “d’ou i tomaca”. Fins ací el text complet de Francesc Martínez. Com que la relació és tan exhaustiva, he reduït el inventari als models de mantons i mocadors més significatius.

“O “d’espuma” o crespó, generalment de color groc”. (Foto 1).  Els mantons de color groc gaudiren d’una ampla acceptació i ens han arribat peces molt diverses: amb decoració teixida o estampada,  o sense cap tipus de disseny,  i teixits amb fibres de llana o de cotó. Una variant d’aquesta tonalitat van ser els mocadors coneguts com de color “oli”. Els mocadors d’espuma o de crespó eren de seda i tenien un aspecte rugós. El fil de seda, durant el procés de filatura era sotmès, al ser torçut, a una desmesurada quantitat de voltes. Una vegada teixit el mocador, el fil tendix a retraure’s, 
encollir-se, el que donava al mantó un acabat de mollor, com “d’espuma”.
“D’alfombra”. (Foto 2). Es tracta de la peça coneguda internacionalment com a “xal de caxemir”. Arribaren a Europa a principis del segle XIX utilitzats, inicialment, per les dones de l’alta burgesia. Poc a poc s’estengué el seu ús a totes les classes socials. Cap a 1870 els nous dissenys dels vestits femenins bandejaren de la moda els xals. Però a les classes populars continuà  el seu ús fins ben entrat el segle XX. I es continuaren fabricant a França i Anglaterra, però amb qualitats més baixes i de preu molt més econòmic. Aquest  tipus de mantó també va ser conegut a moltes comarques valencianes com a “caputxa” o “mocador de vuit puntes”. Es solien teixir amb l’ordit de seda i les trames de llana.
“Tissú”. (Foto 3). Aquesta denominació resulta un tant insòlita. També s’ha  utilitzat, al menys, a alguns pobles de la Plana Alta (Cabanes, La Pobla Tornesa,  Les Coves de Vinromà). A la sederia valenciana el “tissú” és un teixit prou ric, on una o més trames decoratives són metàl·liques, i s’utilitza, generalment,  als ornaments litúrgics. El mantó de tissú és la versió popular i de qualitat discreta del xals de caxemir.
“Laberinto”. (Fotos 4 i 5). Mantó o mocador estampat sobre un teixit, molt fi, generalment de sarja de llana, conegut com a “merí”. Tenia dos avantatges: era ideal per l’estiu, ja que pesava molt poc, i el seu cost era sensiblement inferior als de caxemir teixits. Aquesta peça té uns dissenys semblants als mantons d’alfombra o de tissú.
“o de sanefa de flor estampada”. (Fotos 6 i 7). Els mocadors de sanefa estampada van estar molt utilitzats a la indumentària popular. La seua tipologia és molt variada, i a la seua decoració predominen les garlandes amb motius florals i vegetals. Ens han arribat peces amb diversos tipus de sanefa, estampades tant sobre teixits de cotó com sobre teixits de llana. Es de suposar que els mocadors de cotó serien utilitzats amb oratges prou benignes, sobretot a l’estiu. I els mocadors de llana, per contra, es farien servir al hivern. 

“o de llana a ratlles clares”. (Foto 8). Un tipus de teixits acolorits, prou assequibles econòmicament a la classes populars, van ser els llistats. La utilització de les ratlles o llistes als teixits va tindre durant segles unes connotacions molt negatives, sols cal recordar que els uniformes dels presidiaris i dels xiquets d’hospici eren llistats. Aquest estigma es va, poc a poc, superar. Aquest tipus de mocadors que inventaria Francesc Martínez, es teixien sobre un fons molt fosc, per fer destacar les llistes acolorides.
“o de percal de Marsella”. (Fotos 9, 10 i 11) Els coneguts com a mocadors de Marsella, o francesos, varen gaudir d’una gran acceptació entre les dones de les classes populars. I el mateix Francesc Martínez ens reporta el motiu: el seus colors cridaners. Fins a la introducció a Europa de les indianes, la indumentària dels estaments més baixos de la societat era molt austera de colorit, o, a tot estirar, de colors monocroms. La policromia en els teixits sols es podia obtindre -fins a l’arribada dels cotons estampats- per un costós i lent treball de teler, teixits que sols estaven a l’abast  de les classes socials amb més recursos.


“d’ou i tomata”. (Foto 12). Aquest tipus de mocadors eren també estampats. El seu disseny era el mateix, o pràcticament molt semblant, al que es feia servir al mantons d’alfombra i de tissú. Eren els dibuixos coneguts a la moda occidental com a motiu “caxemir”, que a alguna comarca valenciana se li solia anomenar de “pinyeta”. Els mocadors de “tomata i ou” eren mocadors de pit, els seus semblants, les caputxes d’alfombra o de tissú, eren peces molt més grans i pesats  i amb la funció de protegir del fred. La denominació de “tomata i ou” recorda el colorit que tenia la barreja, fa anys molt present a la cuina popular, que es feia a la paella d’aquests dos ingredients bàsics.----------------------                                             

(1) . Del llibre de Francesc Martínez  he utilitzat tant la versió revisada i refosa per Sanchis Guarner en 1970 com, complementàriament, l’edició facsímil del “Ayuntamiento de la Villa de Altea” (sic) de 1987.

dimarts, 30 de maig de 2017

DESFILADA A "LA TIRA DE COMPTAR". Mercavalència, 26 de maig de 2017

FITXA TÈCNICA.
Director artístic: Toni Carpi
Presentador: Ximo Rovira
Selecció banda sonora: Josep Frechina
Atifells etnològics: col·lecció Adelantado, Jesús Mateu, col·lecció L'escarpidor
Preparació vestuari: Rafaela Guzmán, Cande Ivars, Trini Fuster
Ajudants de vestuari: Emi Rodriguez, Amparo Aznar, Conxa Oliver
Logística: Jesús Mateu
Complements florals: Maria Belén floristes
Fotografia: Marisa Martín
Presentació de la Desfilada. Texte: L'ESCARPIDOR.

                     "Bruses, davantals, mocadors, faixes, toquetes, espardenyes, i moltes altres més,  peces de vestir que evoquen i recorden els temps dels nostres pares i dels nostres iaios. Però que recorden, també,  èpoques de treball dur, de jornades de sol a sol per traure un  poc de profit a la terra, i  per poder viure i traure endavant la família.... i,  també,  per poder pagar, per Sant Joan i per Nadal, l’arrendament als senyorets paràsits i rendistes de la Ciutat.
                           
                     
                      Els vestits que els presentem es corresponen, històricament, des de  finals del segle XIX fins a les primeres dècades del segle XX. D’aquells temps passats hi ha conreus que ja ni tan sols recordem, com el cànem o la cria del cuc de la seda que,  fa cent anys, eren bàsics a les barraques i alqueries de l’Horta. Altres,  com l’arròs, tenien, i tenen una gran importància,  però la mecanització ha facilitat i alleugerit l’esforç.

                     El treball de les dones, i fins i tot dels xiquets, era fonamental per la subsistència. De elles depenia la vida domèstica: la bugada de la roba, la criança dels fills, traginar l’aigua potable amb cànters  o la cuina de la llar, però també, en moltes activitats,  el seu treball al camp era fonamental, com la collita de les fulles de morera per alimentar els cucs.

                     Els vestits dels nostres pares no són vestits per l’enyorança i el tòpic fàcil. Les bruses i els davantals i totes les altres peces de robes antigues que tot seguit voran, són la memòria històrica, la memòria reivindicativa  d’uns temps que no deuen tornar, però que no hem d’oblidar. Per que qui perd els orígens, perd la identitat. I un poble que oblida la seua història es troba condemnat a repetir-la.


                      Tots els que participem a la desfilada de robes tradicionals ho fem en homenatge i reconeixement als llauradors i les llauradores valencianes de l’Horta".

El xiquet forma part del disseny?


Ximo Rovira, el nostre presentador. Passaren els temps de la tòmbola.


L'Alcalde de València, Joan Ribó, amb Ximo RoviraCollidora de morera


Les noves tecnologies no es corresponen amb  l'època del vestit.....

Senyoreta adolescent amb ombrel·la

De cotó i seda.

Carrejant  aigua (per davant). Podrieu trobar la capçana?.

Carrejant aigua (per darrere). Mocador de caxemir estampat, com un gran mantell

Brusa i manta. Li penja o no li penja la punta del mocador d'herbes?

Al·legoria del femateret. Trobeu la referència?.


Dona amb "romanguillo", pel costat que no es veuAusteritat i elegància en un vestit de mudar

Cabàs i llegona al muscle

Massa mudat per anar a l'horta

Manta de vius colors, amb cornaló. Pantaló llarg: la moda internacional.

Mantó de llana, espolinat. Sagaleco apolissonat

Vestit de noces ... fora de temporada
L'elegància rural


Per davant: de festa, amb manta de passeig. Per darrere: a la feina, amb les alforjes 

Xiqueta caragolera.

Amb la bugada,  en dos "fardos". 

"Romanguillo". Més corfolls que una ceba

També les xiquetes col·laboraven a les tasques domèstiques.

Dos generacions i un mateix estil de vestimenta

Fa sol?El ventall (palmito) i la ombrel·la, elements de coqueteria femenina.

Cistella i mandil, camí del forn

Indumentària d'un treball oblidat: la "canemà"

Capa. I barret de copa, amb mocador al cap. Barreja de peces populars i de la moda internacional.

Anar o tornar?. Amb catre de l'església, amb "fardos" del safareig


La caroteta: peça obligatòria en els xiquers de bolquers


Salutació de veïns

"La clavariesa de Rocafort" i "L'Alcalde d'Albuixec". De la realitar al mite.

Capa i barret cossiol. Basquinya i mocador de Manil·la. La solemnitat de la festa grossa.


L'ostentació d'un rellotge de butxaca.

Jupetí a la moda urbana.

Jornaler de marjal.

Un vestit humil, un  gran davantal (de tamany)


Comença la Desfilada coral.

De tornada.


Punt i final.