dimarts, 26 de gener del 2016

El disseny chinoise. UNA MOSTRA DE LA COL·LECCIÓ DE L'ESCARPIDOR


La Fallera Major Infantil de València, a la Gala de la Cultura celebrada el passat 17 de gener, va lluir un vestit amb un guarda-peus teixit per Rafael Catalá SA. El disseny és una reproducció d'una mostra antiga de la col·lecció de L'escarpidor i que, per raons purament funcionals, es va batejar amb el nom "chinoise". I teixit per primera vegada en 1997, junt a unes altres dos dissenys.

Mara Calabuig, periodista de Las Provincias especialitzada en moda, va presentar aquells nous teixits en un acte celebrar a la pròpia tenda. Des d'aleshores el dibuix forma part del nostre fons d'armari. S'iniciava  amb el "chinoise" una col·lecció acumulativa que, actualment, ultrapassa els quaranta dissenys.  L'objectiu era crear un fons propi  amb arrels històriques, a més d'oferir als nostres clients un certa exclussivitat i un article de qualitat. Totes les mostres reproduides  per L'escarpidor, tretes dels seus fons documentals, i teixides per diverses fàbriques valencianes, continuen amb plena vigència i ús: són, en definitiva, tradicionals i, en certa mesura, intemporals.

Per què l'empresa Rafael Catalá ha fet ús d'un dibuix amb deneu anys de vigència? I, per què, per una figura tan mediàtica com és la FMI de València? La històrica i emblemàtica fàbrica, hereva de generacions de velluters i amb llargs anys d'existència, i amb un fons documental importantíssim -encara que, malauradament, en gran part expoliat- no tenia res més que oferir?

Més enllà del fet que s'hajen vulnerat unes claussules comercials fonamentades en el respecte i la confiança, des de L'escarpidor fem una lectura positiva. Els dissenys basats en mostres antigues, que formen part de l'inmens  patrimoni  de la sederia valenciana i/o de la indumentària tradicional del poble valencià,  van guanyant suport, eliminant, poca poc, tradicions imaginades o inventades. Per als objectius de L'escarpidor l'afer chinoise ha estat  un pas endavant, un altre reconeiximent per la fidelitat històrica.

I gràcies, moltes gràcies,  als clients i amics que ens han recolzat i defensat: sense ells la nostra existència no tindria sentit.

Detall
Fragment de la mostra original