dissabte, 12 d’agost del 2017

Segons Francesc Martínez: MOCADORS DE COLL I MANTONS DE TAPAR A LA COMARCA DE LA MARINA

Al programa de festes d’enguany de Polop de La Marina 
hem publicat una aportació sobre unes peces
de la indumentària tradicional de la comarca:
les mocadors de coll i el mantons. 
Hem basat la documentació gràfica en els fons documentals de la col·lecció L’ESCARPIDOR.  

Reproduïm tant el text com les fotos que l’acompanyen.

En 1912, Francesc Martínez, al seu llibre “Coses de la meua terra, la Marina” (1) ens reporta l’aixovar d’una  fadrina per aquells anys. Però, l’autor també ens advertix, “per suposat, que tot açò varia segons la posició del pares dels contraents”. Com sempre, hi havia una gradació de pobres i rics. 
Al inventari d’aquest aixovar genèric, i dins de l’apartat de la indumentària personal, hi ha un presència important de mantons i mocadors. Sembla que eren les peces més valorades. O, potser, al ser el complement de la vestimenta més variat, en allò que respecta a les fibres, els teixits i, sobretot, als dissenys, Francesc Martínez els descriu molt detalladament. O, l’autor, es va deixar seduir pel tipisme i el “color local”. Que tot és possible. Però, en tot cas, els mocadors de coll i els mocadors de tapar han estat, generalment,  les peces més ostentoses –dins de les possibilitats, molt humils i limitades-  de les classes populars.
Desconec si encara es conserven al patrimoni familiar de les llars de la comarca elements de la indumentària tradicional. I si es conserven amb la quantitat suficient com per comparar i relacionar el catàleg del llibre de Francesc Martínez  amb els mocadors i mantons conservats. Tinc els meus dubtes. Els pobles de Les Marines, a partir dels anys seixanta del passat segle, conegueren un canvi radical en les seues condicions socials i econòmiques i en els seus modes tradicionals de vida. Del patrimoni dels avantpassats, de la seua cultura material, sembla, queden ben pocs restes. Tot va canviar molt ràpidament i es destruïren o desaparegueren molts elements de la vida quotidiana. Va ser una part del preu del progrés.
A hores d’ara, llevat dels especialistes en indumentària popular, és prou difícil visualitzar i fer-se una idea de com eren els mocadors que ens descriu Francesc Martínez. Per facilitar la comprensió he relacionat  l’inventari de l’escrit amb peces conservades a la col·lecció de L’ESCARPIDOR.
Dos consideracions importants que hem de tindre en compte, per no caure en conclusions errònies. Tants els mantons com els mocadors eren peces estandaritzades de fabricació industrial, i el mateix tipus es podia trobar a tot arreu. Encara que també hi havia determinades zones o pobles que tenien preferència per un determinat tipus, en funció de la seua textura o decoració. Els mocadors  no sofrien cap tipus de transformació (amb el temps, quan es deterioraven, també s’apedaçaven i adaptaven), en contraposició als teixits; aquests, després d’adquirits als comerços o als venedors, es confeccionaven amb ells les diverses peces de roba. Per altra banda, dels mocadors i mantons de la col·lecció L’ESCARPIDOR  es desconeix la seu procedència, encara que majoritàriament van ser utilitzats a les terres valencianes. La relació que s’ha establert  entre l’escrit i els exemplars conservats cal prendre-la com una aproximació.

Descripció de Francesc Martínez: “Per a l’aixovar d’una nóvia” .../... “li fan”  .../.. “alguns mantons, que són de diverses classes: o “d’espuma” o crespó, generalment de color groc, o de merino negre, o “d’alfombra” o tissú, o “de laberinto”, que tenien els dibuixos com els de tissú però són de merino molt prim i s’usen a l’estiu, o de llana dolça, o negres amb la sanefa afegida que és de tissú, o de color que de ordinari és el blau, o de sanefa de flor estampada, o de llana a ratlles clares, o de percal de Marsella tot florejat de colors; i també hi ha mocadors de seda, de raso o de pita per al cap i per al coll abondó, sense que en falte el que anomenen “d’ou i tomaca”. Fins ací el text complet de Francesc Martínez. Com que la relació és tan exhaustiva, he reduït el inventari als models de mantons i mocadors més significatius.

“O “d’espuma” o crespó, generalment de color groc”. (Foto 1).  Els mantons de color groc gaudiren d’una ampla acceptació i ens han arribat peces molt diverses: amb decoració teixida o estampada,  o sense cap tipus de disseny,  i teixits amb fibres de llana o de cotó. Una variant d’aquesta tonalitat van ser els mocadors coneguts com de color “oli”. Els mocadors d’espuma o de crespó eren de seda i tenien un aspecte rugós. El fil de seda, durant el procés de filatura era sotmès, al ser torçut, a una desmesurada quantitat de voltes. Una vegada teixit el mocador, el fil tendix a retraure’s, 
encollir-se, el que donava al mantó un acabat de mollor, com “d’espuma”.
“D’alfombra”. (Foto 2). Es tracta de la peça coneguda internacionalment com a “xal de caxemir”. Arribaren a Europa a principis del segle XIX utilitzats, inicialment, per les dones de l’alta burgesia. Poc a poc s’estengué el seu ús a totes les classes socials. Cap a 1870 els nous dissenys dels vestits femenins bandejaren de la moda els xals. Però a les classes populars continuà  el seu ús fins ben entrat el segle XX. I es continuaren fabricant a França i Anglaterra, però amb qualitats més baixes i de preu molt més econòmic. Aquest  tipus de mantó també va ser conegut a moltes comarques valencianes com a “caputxa” o “mocador de vuit puntes”. Es solien teixir amb l’ordit de seda i les trames de llana.
“Tissú”. (Foto 3). Aquesta denominació resulta un tant insòlita. També s’ha  utilitzat, al menys, a alguns pobles de la Plana Alta (Cabanes, La Pobla Tornesa,  Les Coves de Vinromà). A la sederia valenciana el “tissú” és un teixit prou ric, on una o més trames decoratives són metàl·liques, i s’utilitza, generalment,  als ornaments litúrgics. El mantó de tissú és la versió popular i de qualitat discreta del xals de caxemir.
“Laberinto”. (Fotos 4 i 5). Mantó o mocador estampat sobre un teixit, molt fi, generalment de sarja de llana, conegut com a “merí”. Tenia dos avantatges: era ideal per l’estiu, ja que pesava molt poc, i el seu cost era sensiblement inferior als de caxemir teixits. Aquesta peça té uns dissenys semblants als mantons d’alfombra o de tissú.
“o de sanefa de flor estampada”. (Fotos 6 i 7). Els mocadors de sanefa estampada van estar molt utilitzats a la indumentària popular. La seua tipologia és molt variada, i a la seua decoració predominen les garlandes amb motius florals i vegetals. Ens han arribat peces amb diversos tipus de sanefa, estampades tant sobre teixits de cotó com sobre teixits de llana. Es de suposar que els mocadors de cotó serien utilitzats amb oratges prou benignes, sobretot a l’estiu. I els mocadors de llana, per contra, es farien servir al hivern. 

“o de llana a ratlles clares”. (Foto 8). Un tipus de teixits acolorits, prou assequibles econòmicament a la classes populars, van ser els llistats. La utilització de les ratlles o llistes als teixits va tindre durant segles unes connotacions molt negatives, sols cal recordar que els uniformes dels presidiaris i dels xiquets d’hospici eren llistats. Aquest estigma es va, poc a poc, superar. Aquest tipus de mocadors que inventaria Francesc Martínez, es teixien sobre un fons molt fosc, per fer destacar les llistes acolorides.
“o de percal de Marsella”. (Fotos 9, 10 i 11) Els coneguts com a mocadors de Marsella, o francesos, varen gaudir d’una gran acceptació entre les dones de les classes populars. I el mateix Francesc Martínez ens reporta el motiu: el seus colors cridaners. Fins a la introducció a Europa de les indianes, la indumentària dels estaments més baixos de la societat era molt austera de colorit, o, a tot estirar, de colors monocroms. La policromia en els teixits sols es podia obtindre -fins a l’arribada dels cotons estampats- per un costós i lent treball de teler, teixits que sols estaven a l’abast  de les classes socials amb més recursos.


“d’ou i tomata”. (Foto 12). Aquest tipus de mocadors eren també estampats. El seu disseny era el mateix, o pràcticament molt semblant, al que es feia servir al mantons d’alfombra i de tissú. Eren els dibuixos coneguts a la moda occidental com a motiu “caxemir”, que a alguna comarca valenciana se li solia anomenar de “pinyeta”. Els mocadors de “tomata i ou” eren mocadors de pit, els seus semblants, les caputxes d’alfombra o de tissú, eren peces molt més grans i pesats  i amb la funció de protegir del fred. La denominació de “tomata i ou” recorda el colorit que tenia la barreja, fa anys molt present a la cuina popular, que es feia a la paella d’aquests dos ingredients bàsics.----------------------                                             

(1) . Del llibre de Francesc Martínez  he utilitzat tant la versió revisada i refosa per Sanchis Guarner en 1970 com, complementàriament, l’edició facsímil del “Ayuntamiento de la Villa de Altea” (sic) de 1987.